אמירים- תל''י באר שבע

אמירים- תל''י באר שבע

כותרת הכתבה

חזון בית הספר

כותרת הכתבה

מידע להורים

חוזר הנחיות להורים אודות זהירות בל"ג בעומר

חוזר תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום תשע"ח

חוזר התגוננות ארצי תשע"ח

חוזר פורים תשע"ח

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA